Til forsiden (DMU)
 
In English  
 
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden (DMU)
DANVEG - en database over DANske VEGetationstyper
Plantesamfund

Der er præsenteret 130 danske plantesamfund i naturlige og seminaturlige naturtyper:
Skov, klit, højmoser, enge og kær, strandenge, overdrev og hede.

Et plantesamfund er defineret som vegetationsenheder knyttet til bestemte økologiske kår, med en ensartet fysiognomi og en begrænset variation i den floristiske sammensætning.
DMU
Afd. for Vildtbiologi
og Biodiversitet
Grenåvej 14
DK-8410 Rønde
Tlf: 89201700
Fax: 89201515
 Seneste ændring: 24.07.12© 2002-2012 DMU VIBI     Vedligeholdes af: Bettina NygaardTil toppen